Menneskerettighetene på iPhone

UNITED FOR HUMAN RIGHTS
iPHONE-UNDERVISNINGS-FUNKSJONER

Utdanning er grunnlaget og katalysatoren for å endre situasjonen for menneskerettighetene i verden, men pedagoger trenger effektive materialer og verktøy de kan bruke til enkelt å integrere menneskerettighetene i pensumene sine. For å oppfylle dette behovet har vi nå omformet United for Human Rights’ pensum til en fullt virtuell online-utdannelsesopplevelse med denne United for Human Rights iPhone-app-en. Den gir lærere og pedagoger over alt gratis et verktøy til å hjelpe til å bringe begrepene i menneskerettighetene til live og gjøre dem virkelige i hjertet og sinnet og i gjerninger hos dem som lærer emnet.

United for Human Rights’ pensum er utformet til grunnskolens øvre trinn og videregående, samt til voksenopplæring i samfunnsfaglig sammenheng. Det kan brukes som et fullt kurs eller som et supplement til en annen leseplan. 

Denne app-en er gratis for både lærere og elever.

 


  <ul>
    <li>Et fullstendig interaktivt klasserommiljø er skapt for å lette arbeidet i mange undervisningssammenhenger, og det forsyner både lærere og elever med verktøy.</li>
    <li>Lærere kan bruke app-en til å levere pensumet til elevene i deres klasserom.</li>
    <li>Veiledere og privatlærere kan undervise atskillige elever på én gang og kan skreddersy pensumet til spesifikke elevers behov både i personlig undervisning og undervisning på nettet.</li>
    <li>På tavlen blir pensumet presentert i rekkefølge så lærerne kan gjennomgå det med elevene og elevene kan skrive deres oppgave-besvarelser og stiler.</li>
  <ul>

  <ul>
    <li>Leksjonsplanen er fleksibel og kan skreddersys så læreren kan tilpasse materialet til et hvilket som helst skjema, eller arbeide med det i et eksisterende pensum.</li>
    <li>Det er også en lærerveiledningsseksjon med teksten av den trykte lærerveiledningen med en leksjonsplan til hver leksjon; slik at læreren har verktøyene like ved hånden til forberedelse av leksjonen, og kan fremover ved hjelp av sin iPhone levere pensumet trinn for trinn i klassen.</li>
  </ul>

  <ul>
    <li>Avsnittet med oppslagstavlen gir lærerne mulighet for å slå gode eksempler på elev-besvarelser opp på tavlen så hele klassen kan se dem. Samtidig kan han her etablere et forum for offisielle meddelelser til alle elever.</li>
    <li>Det er en komplett elevliste til å holde styr på elevene, gjennomgå deres forløp og gi de enkelte elever deres karakterer.</li>
    <li>Det medfølger også et karaktersystem med som gir mulighet for å bedømme de enkelte trinn og skrive bemerkninger til dem.</li>
    <li>Oppslags- og meddelelsessystemet gir lærerne mulighet for å utveksle personlige meldinger med individuelle elever.</li>
  </ul>

  Alle undervisningsvideoer fra United for Human Rights med hefter og materialer kan lastes ned fra app-en og finnes også in-line sammen med oppgavene så de kan ses med et klikk.