UNITED FOR HUMAN RIGHTS
ONLINE-UNDERVISNINGS-FUNKSJONER

Utdanning er grunnlaget og katalysatoren for å endre situasjonen for menneskerettighetene i verden, men pedagoger trenger effektive materialer og verktøy de kan bruke til enkelt å integrere menneskerettighetene i pensumene sine. Enig i dette, har United for Human Rights svaret: Gjør menneskerettigheter til en realitet utdanningspakke.

Den gir lærere og pedagoger over alt gratis et verktøy til å hjelpe til å bringe begrepene i menneskerettighetene til live og gjøre dem virkelige i hjertet og sinnet og i gjerninger hos dem som lærer emnet.

Viten om problemet er det første skrittet i å ta folk til handling for å hjelpe med det, og pakken er utformet til å gi denne kunnskapen.

Inkludert er:

 • En instruksjonsveiledning
 • Historien om menneskerettighetene, en sterk film som definerer menneskerettigheter for alle
 • Et fullt sett av veiledninger og leksjonsplaner for undervisere
 • Diskusjonsspørsmål
 • Oppgaver som krever anvendelse av teori
 • Ordliste, referanser til å skrive ut og online-ressurser

Online-systemet er utformet til grunnskolens øvre trinn og videregående, samt til voksenopplæring i samfunnsfaglig sammenheng. Det kan brukes som et fullt kurs eller som et supplement til en annen leseplan.

Nettsiden for online-undervisning er bygd opp til å gjøre livet lettere i forskjellige undervisningssammenhenger; det er verktøy til både lærere og elever.

  <ul>
    <li>Lærere kan ved hjelp av nettsiden levere pensumet til elevene i klasserommet.</li>
    <li>Veiledere og privatlærere kan undervise atskillige elever på én gang og kan skreddersy pensumet til spesifikke elevers behov både i personlig undervisning og undervisning på nettet.</li>
  <ul>

    Hele leksjonsplanen er bygd inn i nettsiden for online-undervisning og det er verktøy med til hele pensumet.

    Lærerveiledningen gir én detaljene om hvert trinn i pensumet, ekstra instruksjoner bare for lærere pluss en veiledning til bedømmelse av elevenes utførelse av oppgavene.

     På nettsiden er undervisningen skreddersydd til elevene så det er mulig for den enkelte elev å følge med på vedkommendes egen computer (hvis de har en); underviseren har også lett adgang og kan se med.

  Avsnittet med oppslagstavlen gir lærerne mulighet for å sette eksempler på elev-besvarelser opp på tavlen så hele klassen kan se dem, og slå meddelelser opp.

  Listen over elevene kan brukes til å holde styr på dem, gjennomgå deres forløp og gi hver av dem karakterer.

  Offisielle meddelelser og et meddelelsessystem gir mulighet for å utveksle meldinger med individuelle elever.

  Det er også et karaktersystem som gjør at man kan gi hver elev både karakter og en bemerkning for hvert trinn.

  Alle undervisningsvideoer fra United for Human Rights med hefter og materialer kan lastes ned fra app-en og finnes også in-line sammen med oppgavene så de kan ses med et klikk.