UNITED FOR HUMAN RIGHTS
iPAD-UNDERVISNINGS-FUNKSJONER

Utdanning er grunnlaget og katalysatoren for å endre situasjonen for menneskerettighetene i verden, men pedagoger trenger effektive materialer og verktøy de kan bruke til enkelt å integrere menneskerettighetene i pensumene sine. For å oppfylle dette behovet har vi nå omformet United for Human Rights’ pensum til en fullt virtuell online-utdannelsesopplevelse med denne United for Human Rights iPad-app-en. Den gir lærere og pedagoger over alt gratis et verktøy til å hjelpe til å bringe begrepene i menneskerettighetene til live og gjøre dem virkelige i hjertet og sinnet og i gjerninger hos dem som lærer emnet.

United for Human Rights’ pensum er utformet til grunnskolens øvre trinn og videregående, samt til voksenopplæring i samfunnsfaglig sammenheng. Det kan brukes som et fullt kurs eller som et supplement til en annen leseplan.

 

 


  <ul>
    <li>Lærere kan bruke app-en til å levere pensumet til elevene i deres klasserom.</li>
    <li>Veiledere og privatlærere kan undervise atskillige elever på én gang og kan skreddersy pensumet til spesifikke elevers behov både i personlig undervisning og undervisning på nettet.</li>
  <ul>

    På tavlen blir pensumet presentert i rekkefølge så lærerne kan gjennomgå det med elevene og elevene kan skrive deres oppgave-besvarelser og stiler.

  Leksjonsplanen er fleksibel og kan skreddersys så læreren kan tilpasse materialet til et hvilket som helst skjema, eller arbeide med det i et eksisterende pensum.

  Det er en komplett elevliste til å holde styr på elevene, gjennomgå deres forløp og gi de enkelte elever deres karakterer.

  <ul>
    <li>Det medfølger også et karaktersystem med som gir mulighet for å bedømme de enkelte trinn og skrive bemerkninger til dem.</li>
    <li>Oppslags- og meddelelsessystemet gir lærerne mulighet for å utveksle personlige meldinger med individuelle elever.</li>
  </ul>

  Alle undervisningsvideoer fra United for Human Rights med hefter og materialer kan lastes ned fra app-en og finnes også in-line sammen med oppgavene så de kan ses med et klikk.